A projekt

           


„Nagykorpád és Felsőmocsolád Települések Ivóvízminőség-javítása”

Hazánkban egy évtizede indult a Nemzeti Ivóvízminőség-javító Program, melynek célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. Magyarország az európai uniós csatlakozás során kötelezettséget vállalt arra, hogy az ivóvízben található káros anyagokat olyan mértékben csökkenti, amely megfelel a miénknél szigorúbb európai uniós határértékeknek. Ez a vállalás az önkormányzatokra ró komoly kötelezettséget, s egy Kormányhatározat rögzíti is azoknak a településeknek a nevét, ahol nem megfelelő az ivóvíz minősége: településünk neve is szerepel e listában.

Nagykorpád vízellátását jelenleg két mélyfúrású kút biztosítja, a vízkezelő berendezés nem képes vízkémiai és mikrobiológiai szempontból stabil vizet szolgáltatni, az ammónium és a vas határérték feletti koncentrációban található.

Felsőmocsolád több mint 400 lakosának vízellátását 1 db mélyfúrású kút biztosítja, amelynek vízében az ammónium koncentrációja magas, kétszerese a határértéknek. A meglévő technológia nem képes vízkémiai és mikrobiológiai szempontból stabil vizet szolgáltatni. Az ivóvíz határérték feletti ammónium tartalma közvetlenül nem mérgező, de a körülményektől függően nitritté, illetve a nitráttá alakulhat, amely már veszélyes a szervezetre, különösen a csecsemőkére.  A vas jelenlétének ugyan nincs egészségkárosító hatása, azonban rontja az ivóvíz élvezeti értékét és használhatóságát.

E probléma megoldása érdekében hozták létre önkormányzataink a Nagykorpád és Felsőmocsolád községek Ivóvízminőség-javító Társulást. Annak ellenére, hogy e két település nem szomszédos egymással, s egyéb napi kapcsolat sem köti össze, az Európai Uniós forrásokra kiírt pályázat partnerségre ösztönzött. Nem volt hiábavaló az elképzelés, mert az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázat sikerrel szerepelt.

Az előkészítő szakaszban elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, a költséghaszon elemzés, véglegesítésre kerültek az engedélyes tervek, megkezdődött a jogerős engedélyek beszerzése, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a nyilvánosság biztosítása. Ez utóbbi keretében készült ez a honlap amelyen keresztül az internettel rendelkezők megismerhetik a projektet.

Műszaki megvalósítás lényege, hogy a jelenlegi rendszer átalakításával, korszerűsítésével egészséges ivóvizet tudjunk szolgáltatni. A készülő tervek szerint Nagykorpádon új épület készül a komplex vízkezelő berendezések számára, lesz új iszapülepítő, felújítják a meglévő víztornyot, sor került hálózatrekonstrukciós feladatok ellátására (tűzcsapok és házi bekötése cseréje, út alatti átvezetések), és a hálózat teljes mechanikai tisztítására, csomópontok átépítésére. 

Felsőmocsoládon új épületet kapnak a komplex vízkezelő berendezések (a szükséges kiszolgáló és járulékos létesítményekkel), új iszapülepítő, udvartéri megszakító medence és hálózati nyomásfokozó egység épül, tartalékkutat fúrnak, felújítják a meglévő magastároló medencét, valamint megtörténik a hálózat teljes mechanikai tisztítása, csomópontok átépítése.

A mindezek megvalósítására szóló tanulmányt és terveket 2013 májusában nyújtottuk be, melyet a 2013. október 8-án kelt támogató levéllel megvalósításra alkalmas ítélt a Közreműködő Szervezet. A nettó 204 101 385 Ft-os összköltségű program elindulhatott a két településen 2013. októberében. A beruházás hosszú távon megoldja majd Nagykorpád és Felsőmocsolád lakóinak - uniós követelményeknek is megfelelő - egészséges ivóvízzel történő ellátását.

Utolsó frissítés: 2014-01-24